Brabopro - volledige bouwbegeleiding met oog voor detail

Onze diensten

Projectbegeleiding

Uw project zonder zorgen en vlekkeloos laten verlopen! Het verzorgen van de begeleiding van uw bouwproject. Binnen de hoogst geldende kwaliteitseisen, binnen de gestelde tijdsafspraken en binnen het door ons gezamelijk opgestelde budget.

Bouwadvisering

Ten aanzien van bouwprojecten dienen er onnoemelijk veel besluiten te worden genomen. Ik kan u hierin bijstaan en u helpen noodzakelijke informatie te vergaren, zodat u in staat bent gefundeerde besluiten te nemen.

Mediation

In opdracht van één partij of in gezamenlijkheid in opdracht van twee partijen kan er behoefte zijn aan een extra paar ogen die vanuit relevante expertise een mogelijk conflict of een meningsverschil beoordeeld of hierin bemiddeld. Ook hierin kan Brabopro u bijstaan.

Directievoering

Ziet erop toe dat uw project wordt uitgevoerd zoals u dat heeft afgesproken! Op basis van de contractgegevens met de uitvoerende partijen en de vergunningsverstrekker wordt het project uitgevoerd. De directievoerder is hierin voor de opdrachtgever de partij die toezicht houdt of er wordt gebouwd zoals afgesproken, binnen de eisen van de vergunning en volgens de geldende veiligheidseisen.

Inkoop

Het contracteren van bedrijven binnen uw doelstellingen! De tendens is dat bouwbedrijven steeds meer werkzaamheden uitbesteden aan gespecialiseerde bedrijven. Dit betekent dat bij het contracteren van deze bedrijven er goed gelet moet worden of het pakket aan werkzaamheden en\/of materiaalleveringen compleet is. De risico\u2019s voor het bouwbedrijf worden groter naarmate er meer wordt uitbesteed.

Planvoorbereiding

Een goede voorbereiding is het halve werk! Bouwen of verbouwen is een uitermate complex proces. Een goede uitvoering kan dan ook alleen tot stand komen als de voorbereidende werkzaamheden evengoed zijn uitgevoerd. Is er een omgevingsvergunning, zijn de juiste tekeningen aanwezig, zijn de juiste mensen, materialen en geschikte onderaannemers ingekocht?

Trainingen

Professionaliseren van u en uw medewerkers! Ik train hen op allerlei gebieden in de bouw of die zijdelings te maken hebben met het bouwproces. Op uw kantoor of op de door u gewenste locatie. Wij verzorgen zelf de trainingen en indien gewenst in combinatie met specialisten.

Procesmanagment

Een goed project door een goed proces en deskundigheid! Aansturen van adviseurs en uitvoerenden kan enkel als er processen worden ingericht vanuit praktische deskundigheid. Niet door over-organisatie, maar door het inrichten van pragmatische processen en het sturen op verantwoordelijkheden.

Werkvoorbereiding

De voorbereidende werkzaamheden vinden plaats voordat de bouw van start gaat en natuurlijk ook als de bouw in uitvoering is. Het verzorgen van de noodzakelijke informatie, op tijd en op de juiste plaats is een noodzakelijkheid om te kunnen bouwen.

Calculatie

Weet wat het project u gaat kosten! Op basis van beperkte informatie en\/of op basis van gedetailleerde informatie is het mogelijk om de kostprijs van een project te bepalen.

Projectleiding

De projectleider is de regisseur van het bouwproces! Tijdens de voorbereiding en de uitvoering van een bouwproject dient iemand de coördinatie te voeren over alle GOTIK* aspecten. Dit kan voor de uitvoerende partij, de (hoofd)aannemer of voor de opdracht gevende partij. *GOTIK = Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit

Kopersbegeleiding

Het begeleiden van uw (potentiële) kopers in het bouwproces. Je leest vaak dat het kopen van een woning een ingrijpend besluit en proces is. Maar in het geval van een nieuwbouwwoning houdt het hier niet op. Tijdens de bouw dienen er keuzes gemaakt te worden t.a.v. wensen/veranderingen aan het pand. Dit moet tijdig en voor alle partijen duidelijk worden vertaald.

Lopende projecten

 • Doréma - Doetinchem
 • Nieuwbouw Haval Disposables - Gemert
 • Nieuwbouw Herenhuis - Rotterdam
 • Aankoopkeuringen & Begeleiding
 • Nieuwbouw Doréma te Doetinchem
  Nieuwbouw van een bedrijfshal voor Doréma te Doetinchem. Doréma is een internationaal opererende leverancier van voortenten en vouwwagens. Afzetgebieden vooral in Europa en Israel. Het hoofdkantoor en een gedeelte opslag en wharehousing is gevestigd in Doetinchem en ze hebben productiefaciliteiten in Slovenië. Er was behoefte aan uitbreiding en opwaardering van een deel van de bestaande huisvesting. Namens de aannemer Unibouw heeft Brabopro de projectleiding uitgevoerd.
 • Nieuwbouw Doréma te Doetinchem

Klik hier voor meer recent werk

Onze partners en Opdrachtgevers

 • Boutec
 • zadkine
 • unibouw
 • aerde
 • Academie-voor-Vastgoed-Nieuwegein

Een greep uit onze portfolio

Klik hier voor onze volledige portfolio